Nakšatras apraksti

 . Nakšatra Pārvaldnieks   Simbols Dievība Šakti Apraksts
1 Ašvini Ketu Ketu zirga galva Ašvinī Kumaru nest gaismu Valdošā īpašība ir darbība, kas izpaužas visos līmeņos.  Enerģijas aktivizācija. Iešanas materiālajā pasaulē. Raksturīga aktivitāte, neatlaidība, dinamisms, izteikta griba, dzīvības alkas, arī agresija, miessakāre, impulsivitate, pārsteidzība
2 Bharani Shukra Venēra vagīna Jamaradža radošā potenciāla izpausme Virzīta darbība, radošā procesa kanāls, dvēseļu pārvietošana starp dažādām esības sfērām, tilts starp cilvēcisko un Diecišķo, jauna dzīvības spēka ieplūšana fiziskajā formā,  rodas iedvesma, emocijas un darbība kosmisko spēku ietekmē, jūtīgums, nemiers.
3 Krittika Surya Saule skuvekļa asmens Agni nogriezt nevajadzīgo Graujoša vai attīroša darbība, vēlme pēc radikālām darbībām, dievišķu īpašību rašanās cilvēkā, iedarbojas uz visu kas ir pretrunā Dievišķajam plānam.
4 Rohini Chandra Mēness divriči ko vēlk vērši Brahma augšana, radīšana, auglība Kosmiskais saglabāšanas un aizsardzības princips, cilvēks apzinās savas darbības augļus. Dievišķais cilvēkā zaudē savu atmiņu un cilvēks grimst pasaulīgās izpriecās. Pasaulē ieplūst Dievišķā enerģija. Dvēsele iegūst radošās pašizteiksmes iepsēju. 
5 Mrigašīra Mangal Marss brieža galva Soma izpildīšana, iedomāta realizēšana Iekšējie meklējumi, materializācijas radošais impulss, Iekšējie un ārējie meklējumi. Jūtīgums, grācija, dzīvīgums, straujas izmaiņas, tiekšanās uz zināšanām
6 Ardra Rahu Rahu asara Rudra gribasspēks, spēka pielikšana miera sasniegšanai Ekspansīva augšana, entuazisms, tiekšanās pēc jaunām teritorijām, spēja domāt, spēja apgūt lietu būtību, redzēt lietas kā veseluma satāvdaļas, sevis apzināšanās, iekšējo zināšanu apguve, realitates tieša uztvere, lietas tiek uztvertas caur mentālo procesu, darbību.
7 Punarvasu Guru Jupiters bultu maks ar bultām Aditi spēja uzkrāt bagātību (ne materiālo), piepildīt ar saturu Dzīve vārda visplašākajā nozīmē mirdzoša kā briljants. Sākotnējās dzīves noteiktu aspektu atdzīvināšana. Nakšatras iedarbības inteletuālais impulss ir aizsargājošs, radošo enerģiju atjaunošana, idejas matearializējas augstākajos līmeņos un tad tās virzas lejup,  abstraktu ideju konkretizacija,  jauns grūdiens uzdevuma izpildei.
8 Pušja Shani Saturns govs tesmenis Brihaspati vest darbībā iekšējo garīgo enerģiju iekšējo talantu atklāšana, idejas konkretizējas, tiekšanās uz kosmisko veselumu, tiekšanas uz mērķi, miers, ticība sev un dzīves pilnībai. 
9 Āšleša Buddha Merkūrs saritinajusies čūska Sarpas spēja iedarboties ar stipru indi specīgs, dziļi mistisks spēks, kas pareizi izmantots dod spēcīgu impulsu apziņai,  gudrība, veselība, zemākas kaisles, neveiksmes, diametrāli pretēji notikumi, nosliece uz filozofiju, askēzi,  tajā pat laikā netikumība, egoistiksums. Tieksme uz vientulību,  atbrīvošanās no pagātnes sloga, intelekta attīstība.
10 Magha Ketu Ketu troņa zāle Pitri spēja atdot savu ķermeni pēc paša vēlēšanās Individuālā dvēsele sāk izpaust savas īpašības. Patmīlīgi nodomi, nacionālais lepnums, rasu sajūta. Savu ierobežojumu apzināšanās, vēlme atgūt zaudēto paradīzi. Cenšanās saglabāt iegūto stāvokli.  Jāvirza savas spējas uz izvēlēto mērķi. Apzinātas izvēles. Fiziskais ķermenis ir dvēseles mājas. Particība, fiziskā labsajūta, seksuāla apmierinātība.
11 Purva Phalguni Shukra Venēra gultas priekšējāš kājas Bhaga spēcīgs radošais potenciāls Materiāls uzplaukums, tiek saņemti tālākā ceļa norādījumi. Gatavība aktīvai darbībai, vitalitāte, merķtiecība, pragmatiskums, egoisms, mantrausība, vīrišķo īpašību izpausme, materialās pasaules izpriecas, slavina sevi, pārticība, jauni gan materiālie gan garīgie iekarojumi,  ambīcijas, priekšroka materiālajai pieredzei.
12 Uttara Phalguni Surya Saule gultas aizmugurējās kājas Arjamans uzplaukums Radošā enerģija, cilvēka dažādo iespēju vienotība, iekšēja nepieciešamība. Dvēsele iet cauri materiālajam un uzkrāj pieredzi. Ambīcijas, grūtības, taisnība. Vientulības sajūta, iekšējais miers un drošība, ja izpaudīs savu potenciālu: plānveidīgums.
13 Hasta Chandra Mēness plauksta ar izplestiem pirkstiem Sasvitārs izpaust to ko meklējam, to iedod rokās Ticība saviem spēkiem, spēja kontrolēt savu enerģiju, dvēseles pārliecība par spēju iet savu ceļu. Savu iespēju, savas dabas un Visuma likumu apzināšanās. Reģenerācijas iespējas. Mainīšanās, augšana, jaunu formu iegūšana. Pretestība ārējiem faktoriem, krīzes. Individuālā dvēsele gatava pretstatīt Visuma pārbaudījumiem visu savu materiālo un nemateriālo potenciālu. 
14 Čitra Mangal Marss slīpēts briljants Višvakarma izvēlēties labāko variantu Pārbaudījumi, grūtību periods. Apgaismības un iedvesmas uzplaiksnījumi, kas aicina uz pašizzināšanu. Patiesā ES realizēšanas dzīvē, egoisma pārvarēšana.
15 Svati Rahu Rahu korallis Vaiju saglabāšanas enerģija. Ja bez kontroles, tad visu izkliedē. Gars meklē iespēju paplašināties, bet fiziskais ķermenis to ierobežo. Cilvēks ir šo tendenču līdzsvara rezultāts. Šeit cilvēka mērķis ir personīgais labums.  Galvenā motivācija ir pašapmierinātība. Dinamika, egocentrisms, darbības piepildītas ar kaisli, neapmierinātība ar to, kas ir.
16 Višakha Guru Jupiters triumfa arka Indra, Agni sasniegt daudzus, dažādus mērķus Transformācija. Vēlme ieskatīties sevī dziļāk, vēlme mainīties, neapmierinātība ar apstākļiem, nemierīga privātā dzīve, iekšējā miera trūkums. Zaudē draugus, laulātos. 
17 Anuradha Shani Saturns lotosa zieds Mitra kalpošanas enerģija Izvelk gaismā visas noslēptās īpašības. Atveras draudzīgums, līdzjūtība. Notiek patiesības aptveršana. Parādās snaudošie spēki, emocijas attīrās. Vīrišķība un izturība Dievišķās mīlestības vārdā.
18 Džještha Buddha Merkūrs lietussargs Indra spēja sasniegt augstu stāvokli Sievišķais princips. Aizsargā un virza atīstību. Paātrinājums ceļā uz garīgo evolūciju. Dvēsele atveras pretī makrokosmosam. Darbošanās citu labā, kalpošana.
19 Mula Ketu Ketu sakņu saišķis Niritti graut materiālo, veco ārdīt Garīgās attīstības process, atbrīvošanas no egoisma, garīgā pamošanās. 
20 Purva Ašadha Shukra Venēra vēdeklis Apass izplatīt slavu Vispārēja garīga atmosfēra. Slēpto iespēju izpausme. Radošās spējas pieaug. Skaistums, harmonija, sekošana cēliem mērķiem, lepnība, eksperimentēšana, kalpošana.
21 Uttara Ašadha Surya Saule ziloņa ilknis Višvadeva neapstrīdama uzvara Nelabvēlīga. Iekšējās realitātes atsegšana, psihiskā pārorientācija. Pārmaiņas, socializēšanās, empātijas attīstība, pazemība. Dinamisms, ātrums, iniciatīva.
22 Šravana Chandra Mēness auss Višnu savienot kopā cilvēkus, saglabājot individualitāti Meditācija, pārdomas, paklausība, kalpošana. Personība noskaņojas garīgajam uzdevumam. Skaidra uztvere. Ieklausīšanās Dievā. Iluzorajā apvalkā ieslēgto parādību patiesās dabas apzināšana. 
23 Dhaništa Mangal Marss Damaru bungas 8 Vasu spēja dot slavu, uzplaukumu Dvēseles attīrīšana. Dvēseles sagatavošana iekļaušanai kosmiskajā plānā. Jāpārvar egocentrisms. Devīgums, pārbaudījumi, kalpošana.
24 Šatabhiša Rahu Rahu tukš aplis Varuna patiesīgums, bezbailība, tieksme uz varu Dvēsele sasniedz harmoniju. Mērķa sasniegšana, daiļrade, iekšējo spēku atbrīvošana, transformējošie spēki, lietu slēptās jēgas meklējumi, kalpošana. Taisnīgums, bezbailīgums. 
25 Purva Bhadrapada Guru Jupiters abpusēji griezīgs zobens Adža Ekapada apziņas, apgarotības ugunīgā enerģija Kosmosa stabilitate, bezbailība. Vēlme darboties kopējam mērķim. Cenšanās pēc neatkarības. Pārliecība par saviemn spēkiem.  Cilvēks aizstāv universālo dzīves principu. Virsroku ņem patiesie dzīves principi.  Mērķtiecība, apņēmība.
26 Uttara Bhadrapadā Shani Saturns bēru gultas aizmugurējā daļa Ahir Budhņja pārpilnības enerģija Pasaules gudrības avots. Spēja uztvert zināšanas. Dievišķā plāna realizācija. Vienaldzība pret pasaulīgām lietām, vēlme būt noderīgam.
27 Revati Buddha Merkūrs zivs Pušans spēja barot, redzēt dzīvi pozitīvi Matērija ieplūst tīrajā Butībā. Iesaistīšanās zemes priekos un darbos, kopā ar ko atnāk evolūcija. Gatavošanās jaunai patiesības izpratnei. Orientācija uz apkārtējo jūtām.  Individuālās dvēseles saplūšana ar Visuma dvēseli.  Jūtīgums pret ārējiem apstākļīem. Radošo spēku aktivizēšanās. Apziņas paplašināšanās.